SAINIK REST HOUSE ROOM RENT W.E.F 09.05.2013

(a)       Suites

            (i)        For Serving Personnel                     -Rs.300/- per bed, per night

            (ii)       For Ex-Servicemen/Widow              - Rs.200/- per bed, per night

            (iii)      For Civilian                                       - Rs.400/- per bed, per night

(b)       General Room

            (i)        For Serving Personnel                     -Rs.200/- per bed, per night

            (ii)       For Ex-Servicemen/Widow              - Rs.100/- per bed, per night

            (iii)      For Civilian                                       - Rs.300/- per bed, per night

(c)       Meeting Room hman man                           - Rs.500/- per day

(d)       Bungrua/Bungbel hman man                      - Rs.600/- per day